Strafrecht

Behalve in het commune ‘gewone’ strafrecht (zoals geweldsdelicten, waaronder moord en doodslag, vermogensdelicten, zeden- en drugszaken) is zij gespecialiseerd in Bijzonder strafrecht zoals verkeersstrafrecht (Wegenverkeerswet feiten) en WED (economische delicten) als ook jeugdstrafrecht.

In verschillende mediagevoelige zaken trad Emma Hoffman op als advocaat. Zo stond zij met succes een van de hoofdverdachten bij in het zogeheten ADAX proces. Verschillende grote drugszaken en trad zij op als advocaat van de minderjarige Tim, die werd gedagvaard omdat hij zijn ouderlijke woning verdedigd had tegen een inbreker die hij op heterdaad betrapt had en werd vrijgesproken. Ook stond zij diverse ambtenaren in functie bij die in het kader van hun werkzaamheden in aanraking kwamen met het strafrecht.

Voor beklagzaken (indien u het niet eens bent met een beslissing genomen door de directeur van de instelling waar u zich in detentie bevindt) kunt u ook bij haar terecht. Zij kan dan (samen met u) ‘klagen’ over een genomen beslissing en u bijstaan in de vervolgprocedure bij de Commissie van Toezicht (van de betreffende instelling) en vervolgens tevens terzake het beroep.

Als onderdeel van het Jeugdrecht, staat zij ook cliënten bij die voor de rechter moeten verschijnen vanwege een verzoek tot (verlenging van) Onder toezicht stelling (OTS) en Uit huis plaatsing (UHP), zonder dat hij met het strafrecht in aanraking hoeven te zijn gekomen.

Door de rechtbank of cliënt zelf wordt zij dan gevraagd een minderjarige bij te staan. Zij staat naast de minderjarige ook regelmatig de ouder(s)/ verzorger(s) bij tijdens een zitting bij de rechtbank en kan hierover adviseren.